نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه و سپس نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند.

نشریه پژوهش‌های حسابداری مالی در زمینه‌های: گزارش‌گری مالی، رویکردهای جدید در تهیه و گزارش اطلاعات حسابداری، حسابداری اجتماعی، استانداردهای حسابداری مالی، بازارهای سرمایه و اطلاعات حسابداری، پژوهش‌های رفتاری در حسابداری مالی، اعتبار بخشی به اطلاعات حسابداری مقاله دریافت می‌کند.

 

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است.

این نماد به معنای مجوز استفاده از اثر با دو شرط است یکی استناد به نویسنده و دیگری استفاده برای مقاصد غیرتجاری. استفاده کنندگان تحت این مجوز اجازه توزیع، ریمیکس، تغییر و ساخت را بر روی اثر اولیه دارند اما فقط برای اهداف غیرتجاری؛ در غیر این صورت باید از سازنده اثر اجازه گرفته شود. 

BY استناد به نویسنده است.       NC  فقط استفاده غیر تجاری از اثر مجاز است.   


 

شماره جاری: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 54، بهمن 1401 

تحلیل فاصله انتظارات استفاده‌ کنندگان اطلاعات گزارشگری مالی

صفحه 29-58

10.22108/far.2023.136404.1950

شعیب رضایی؛ غلامرضا کردستانی؛ محمدحسین قائمی؛ عباسعلی دریائی


رقابت در صنعت و گزارشگری مسئولیت اجتماعی

صفحه 59-82

10.22108/far.2023.137828.1975

کرار فراس هادی مکصوصی؛ غلامرضا منصورفر؛ حمزه دیدار


ابر واژگان