تاثیر ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت واقعی سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

چکیده

پیاده‌سازی مناسب حاکمیت شرکتی در شرکت‌ها می‌تواند نقش قابل توجهی در مدیریت و راهبری آن‌ها، حفظ منافع سهامداران و پیشگیری از بروز رفتارهای فرصت‌طلبانه مدیران داشته باشد. با توجه به این موضوع و به عنایت به نوپا بودن دستورالعمل حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران، در این پژوهش به بررسی تاثیر ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت واقعی سود پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 117شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1394 تا 1401 می‌باشد. نتایج پژوهش براساس تجزیه و تحلیل رگرسیون داده‌های ترکیبی بیانگر این است که ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود مبتنی بر دستکاری اقلام تعهدی تاثیر منفی و معناداری داشته است. همچنین نتایج نشان داده است که ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی تاثیر منفی و معناداری بر مدیریت واقعی سود مبتنی بر دستکاری هزینه‌های تولید، مبتنی بر دستکاری هزینه‌های اختیاری و مبتنی بر دستکاری جریان‌های نقد عملیاتی داشته است. بنابراین الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه توانسته است منجر به حفظ حقوق سرمایه‌گذاران و بهبود کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌ها گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Corporate Governance code and Earnings management

نویسندگان [English]

  • azam valizadeh larijani 1
  • Reyhaneh Iranpour 2
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 2. MSc. of Accounting, Faculty of social sciences and economics, Alzahra University, Tehran. Iran.
چکیده [English]

The proper implementation of corporate governance in companies plays a significant role in their management and leadership, protecting the interests of shareholders and preventing the opportunistic behavior by managers. Considering this issue and due to the new corporate governance code in the Iranian capital market, in this research the impact of the new corporate governance code on accrual-based earnings management and real earnings management is investigated. The statistical sample of the research included 117 companies listed in Tehran Stock Exchange during the years 2014 to2021.

The results of the research based on regression analysis of panel data indicated that the new corporate governance code had a negative and significant impact on earning management based on the manipulation of accruals. Also, the results have shown that the announcement of the corporate governance code had a negative and significant impact on the real earning management based on the manipulation of production costs, discretionary costs and operating cash flows. Therefore, the requirements of the Securities and Exchange Organization regarding corporate governance in the capital market have been able to lead to the protection of investors' rights and the improvement of the quality of financial reporting of companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate governance code
  • Accruals earnings management
  • Real earnings management

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1403
  • تاریخ دریافت: 02 آبان 1402
  • تاریخ بازنگری: 08 خرداد 1403
  • تاریخ پذیرش: 16 خرداد 1403