نویسندگان

چکیده

  در بررسی و تبیین ارتباط بین اهرم و سرمایه‌گذاری تئوری‌های مختلفی وجود دارد و مقالات تجربی متعددی به بررسی این ارتباط و عوامل مؤثر بر آن پرداخته‌اند. در این مقاله، رابطه اهرم و تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‌شود. برای این منظور، دو اندازه از اهرم و سه مدل تجربی استفاده شده‌اند و سپس قوت مدل‌های مورد استفاده بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که رابطه منفی و معنی دار بین اهرم و سرمایه گذاری برقرار است. همچنین، نتایج نشان می‌دهند که ارتباط اهرم-سرمایه گذاری برای شرکت‌هایی با فرصت رشد کمتر، قویتر از شرکت‌هایی با فرصت رشد بیشتر است. در نهایت، قوت برآورد‌ها آزمون شده است. برای این منظور، متغیرها با استفاده از متوسط صنعت تعدیل شده‌اند. نتایج استفاده از رویکرد تعدیل متغیرها بر اساس متوسط صنعت مشابه نتایج قبلی به دست آمده بود.   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Leverage on Firm Investments in Tehran Stock Exchange (TSE)

نویسندگان [English]

  • I Noravesh
  • S S. Yazdani Yazdani

چکیده [English]

  There are different theories that challenged the relation between leverage and investment decision. Also a large empirical literature tests this position. We investigate the impact of financial leverage on the firm's investment decisions in Tehran Stock Exchange (TSE). Using alternative measures of leverage and alternative empirical models, this paper shows that leverage is negatively related to investment. Then, we test which empirical methodology used is most suitable. Furthermore, we show that negative effect of leverage in investment is significantly stronger for firms with low growth opportunities than those with high growth opportunities. As a further test of the robustness of the estimates, we control for industry effects: we use the industry median to adjust the variables in models. The results of industry-adjusted variable approach are similar to the previous ones.      

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Leverage
  • Investment
  • Growth Opportunities
  • and Industry