بررسی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در شرکت‌های‌پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1. بررسی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در شرکت‌های‌پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

شکراله خواجوی؛ مصطفی اعتمادی جوریابی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1389، صفحه 1-22

چکیده
    در این تحقیق، با توجه به اهمیت وجود اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی، به بررسی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق سیستم‌های اطلاعات حسابداری در شرکت‌های‌پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده ...  بیشتر
بررسی رابطه بین نظام راهبری و عملکرد مالی شرکت‌ها
2. بررسی رابطه بین نظام راهبری و عملکرد مالی شرکت‌ها

روح‌اله رجبی؛ عزیزاله گنجی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1389، صفحه 23-34

چکیده
    نظام راهبری شرکت‌ها، مجموعه سیاست‌ها، روش‌ها و اقداماتی است که برای تأمین منافع ذی نفعان شرکت‌ها تدوین و به اجرا گذاشته می شود. هدف نظام راهبری شرکت‌ها، افزایش ضریب اطمینان فعالیت‌های شرکت و سیاست‌های ...  بیشتر
بررسی تأثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3. بررسی تأثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ایرج نوروش؛ سیما یزدانی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1389، صفحه 35-48

چکیده
    در بررسی و تبیین ارتباط بین اهرم و سرمایه‌گذاری تئوری‌های مختلفی وجود دارد و مقالات تجربی متعددی به بررسی این ارتباط و عوامل مؤثر بر آن پرداخته‌اند. در این مقاله، رابطه اهرم و تصمیمات سرمایه گذاری ...  بیشتر
تجزیه و تحلیل رفتار جمعی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل فضای حالت
4. تجزیه و تحلیل رفتار جمعی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل فضای حالت

شاپور محمدی؛ رضا راعی؛ حسن قالیباف؛ غلامحسین گل‌ارضی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1389، صفحه 49-60

چکیده
    رفتارجمعی سرمایه‏گذاران در بازار سرمایه نوعی تورش رفتاری است که می‏تواند تأثیرات مخربی بر عملکرد بازار سرمایه داشته باشد. روش‏ها و مدل‏های مختلفی توسط پژوهشگران و صاحب‏نظران جهت سنجش و اندازه‏گیری ...  بیشتر
بررسی ارتباط برخی از مکانیزم‌های نظام راهبری شرکتی با نقدشوندگی بازار
5. بررسی ارتباط برخی از مکانیزم‌های نظام راهبری شرکتی با نقدشوندگی بازار

محمد کاشانی‌پور؛ ساسان مهرانی؛ یوسف پاشانژاد

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1389، صفحه 61-76

چکیده
    سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری، بر کمّیت، کیفیت و بموقع بودن اطلاعات افشا شده از سوی راهبران شرکت‌ها اتکا می‌کنند. نحوه برخورد سرمایه‌گذاران با این اطلاعات و تصمیمات آنها، حجم عرضه و تقاضا، یا به ...  بیشتر
بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران
6. بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران

یحیی حساس یگانه؛ یحیی حساس یگانه؛ یحیی حساس یگانه؛ علیرضا شهریاری

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1389، صفحه 77-94

چکیده
    در تحقیق حاضر، رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه‌کاری بررسی شده است. بر اساس ادبیات تحقیق حاضر، فرضیات رقیب متفاوتی در مورد وجود رابطه میان این دو متغیر و نیز جهت آن رابطه وجود دارد. فرضیه نظارت فعال، ...  بیشتر
تمرکز مالکیت و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
7. تمرکز مالکیت و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

علی ابراهیمی کردلر؛ علی ابراهیمی کردلر؛ محمد جواد اعرابی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1389، صفحه 95-110

چکیده
    در این مطالعه، رابطه بین تمرکز مالک ی ت و کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تعداد 148 شرکت نمونه در دوره زمانی 1385-1381 بررسی شده است. نویسندگان مختلف در تحقیقات خود در این زمینه تاکنون به ...  بیشتر
آزمون عوامل مؤثر بر حق‌الزحمه حسابرسی صورت‌های مالی
8. آزمون عوامل مؤثر بر حق‌الزحمه حسابرسی صورت‌های مالی

محمدرضا نیک‌بخت؛ محسن تنانی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1389، صفحه 111-132

چکیده
    پاسخگویی به عموم، لازمه عملی کردن فرایند دموکراسی است، اما یکی از ابزارهای اصلی پاسخگویی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، حسابرسی و حسابدهی است. در واقع، حسابرسی و حسابدهی در بعد نظارتی هر سیستمی جای دارد ...  بیشتر