تجزیه و تحلیل رفتار جمعی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل فضای حالت

نویسندگان

چکیده

  رفتارجمعی سرمایه‏گذاران در بازار سرمایه نوعی تورش رفتاری است که می‏تواند تأثیرات مخربی بر عملکرد بازار سرمایه داشته باشد. روش‏ها و مدل‏های مختلفی توسط پژوهشگران و صاحب‏نظران جهت سنجش و اندازه‏گیری رفتارجمعی سرمایه گذاران در بورس‏های مختلف جهان ارائه گردیده است که هریک از این روش‏ها برای شرایط خاصی مناسب هستند. رویکرد تبعیت از بتا، یکی از جدیدترین روش‏ها و رویکردهای اندازه‏گیری و سنجش رفتار جمعی سرمایه گذاران است. در رویکرد مذکور، رفتار جمعی سرمایه‏گذاران از طریق پراکندگی مقطعی عوامل حساسیت (ضرایب بتا) اندازه‏گیری می‏شود. مقاله حاضر، با استفاده از همین رویکرد و با به‌کارگیری مدل فضای حالت، تبعیت جمعی سرمایه‏گذاران ازعوامل بازار، ارزش و اندازه در یک دوره زمانی92 ماهه (فروردین 1380 الی آبان ماه 1387) را بررسی و مطالعه می‌نماید. نتایج پژوهش حاضر نشان می‎دهد سرمایه‏گذاران در بورس اوراق بهادار تهران به‌صورت جمعی و مستمر از عامل بازار تبعیت می‏کنند. تبعیت جمعی سرمایه‏گذاران از عامل بازار و نادیده گرفتن متغیرهای بنیادی توسط سرمایه‏گذاران در بورس اوراق بهادار باعث می‏گردد تا روابط تعادلی در بورس اوراق بهادار تهران تا حد زیادی تضعیف شده، بازار به سمت عدم کارایی متمایل گردد. علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان می‏دهد که سرمایه‏گذاران در بورس اوراق بهادار تهران در تصیمات سرمایه‏گذاری خود به عامل اندازه و ارزش توجه جمعی ندارند که بر این اساس می‏توان گفت که توجه همزمان به سهم شرکت‏های کوچک یا بزرگ و یا توجه همزمان به سهام شرکت‏های ارزشی یا رشدی نمی‏تواند تأثیری بر روابط تعادلی بازار سرمایه در ایران داشته باشد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Herd Behavior of Investors in Tehran Stock Exchange Using With State Space Model

نویسندگان [English]

  • Sh Mohamadi
  • R Raeei
  • H Ghalibaf
  • Gh Gol arzi
چکیده [English]

  Herd behavior by investors in capital markets is a behavioral bias that can cause undesirable effects on the performance and efficiency of markets. Many methods and models are provided by researchers and scholars to measure the herd behavior of investors in stock markets. Each of these models is appropriate for certain conditions. Beta Herding is the newest approach to measurement and evaluation of investors herd behavior in capital market. In this approach herd behavior of investors is measured through the cross-sectional dispersion of sensitivity factors (beta coefficients). In this article we will analyze the herding of investors toward market, value and size with beta herding approach and using state space model. Our study has conducted for the period of April 2001 to November 2008 (92-months). We find evidence of herding toward market factor in Tehran stock exchange. We also didn’t find any evidence of herding toward other factors such size and value. thus we can say that simultaneous attention to shares of small or big companies or simultaneous attention to growth or value stock have not affect the equilibrium relations in Iran's capital market.      

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock exchange
  • Behavioral finance
  • Herding
  • Beta Herding
  • State Space Model