تأثیر متغیرهای رشد اقتصادی و آزادی اقتصادی بر عدم ‌شفافیت سود
تأثیر متغیرهای رشد اقتصادی و آزادی اقتصادی بر عدم ‌شفافیت سود

رضوان حجازی؛ سید احمد خلیفه‌سلطانی؛ زرافشان رحمانی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1389، صفحه 1-16

چکیده
    هدف این پژوهش، آزمون تأثیر عوامل اقتصادی بر کیفیت حسابداری است . عوامل اقتصادی شامل رشد اقتصادی و آزادی اقتصادی است. کیفیت حسابداری به وسیله "عدم‌شفافیت سود" اندازه گیری می‌شود. عدم‌شفافیت سود دارای ...  بیشتر
تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه سهام عادی
تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه سهام عادی

علی رحمانی؛ فرهاد فلاح‌نژاد

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1389، صفحه 17-30

چکیده
    در این تحقیق، رابطه کیفیت اقلام تعهدی با هزینه سرمایه سهام عادی بررسی شده است. هزینه سرمایه سهام عادی به عنوان بخشی از هزینه سرمایه شرکت، بازده مورد انتظار دارندگان سهام عادی است. سهامداران عادی به ...  بیشتر
بررسی واکنش سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به جنبه‌های پایداری اقلام تعهدی
بررسی واکنش سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به جنبه‌های پایداری اقلام تعهدی

حمید حقیقت؛ علی اکبر ایرانشاهی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1389، صفحه 31-48

چکیده
    پژوهشگرانی که واکنش بیش از اندازه سهامداران را مطالعه نموده­اند، به این نتیجه رسیده­اند که سرمایه­گذاران نسبت به عملکرد مالی گذشته شرکت­ها واکنش بیش از اندازه نشان می­دهند؛ به این معنی ...  بیشتر
تأثیر چرخه عمر شرکت بر میزان مربوط بودن معیارهای ریسک و عملکرد
تأثیر چرخه عمر شرکت بر میزان مربوط بودن معیارهای ریسک و عملکرد

غلامرضا کرمی؛ حامد عمرانی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1389، صفحه 49-64

چکیده
    هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت بر میزان مربوط بودن معیارهای ریسک و عملکرد است. در این تحقیق، بازده سهام به عنوان متغیر وابسته و معیارهای ریسک و عملکرد به‌عنوان متغیرهای توضیحی در نظر ...  بیشتر
رابطه حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت‌ها
رابطه حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت‌ها

جعفر باباجانی؛ مجید عبدی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1389، صفحه 65-86

چکیده
    در این پژوهش، رابطه بین حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات ارزیابی شده است. این ارزیابی از طریق بررسی رابطه بین برخی از معیارهای مهم حاکمیت شرکتی شامل درصد اعضای غیرموظف در ترکیب هیات مدیره، نقش ترکیبی ...  بیشتر
بررسی توانایی متغیرهای مالی در پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی، با در نظر گرفتن وقفه‌های زمانی خاص
بررسی توانایی متغیرهای مالی در پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی، با در نظر گرفتن وقفه‌های زمانی خاص

احمد خدامی‌پور؛ رضا پوراحمد

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1389، صفحه 87-100

چکیده
    هدف این پژوهش، ارزیابی توانایی اقلام تعهدی، سود عملیاتی و جریان‌های نقدی عملیاتی در پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی، با در نظر گرفتن وقفه‌های زمانی خاص است. روش مورد استفاده در این تحقیق، از نوع ...  بیشتر
بررسی نقش مدیریت اقلام تعهدی در نقد شوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی نقش مدیریت اقلام تعهدی در نقد شوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی مرادزاده فرد؛ نرگس رضاپور؛ حجت اله فرزانی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1389، صفحه 101-116

چکیده
    با توجه به اهمیت روزافزون نقدشوندگی، شناخت در مورد عوامل موثر بر آن می ‌ تواند در بهبود آن یاری بخش باشد. تحقیق حاضر برای گردآوری شواهدی در ارتباط با نقش مدیریت اقلام تعهدی در نقد شوندگی سهام شرکت، ...  بیشتر