دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، فروردین 1389 
مخارج سرمایه‌ای، اقلام تعهدی و بازده سهام

صفحه 77-92

بیتا مشایخی؛ محمد اسماعیل فدایی‌نژاد؛ راحله کلاته رحمانی