کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایه‌گذاری
1. کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایه‌گذاری

علی ثقفی؛ مصطفی عرب‌مازار یزدی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1389، صفحه 1-20

چکیده
  این تحقیق با استفاده از مدل تعدیل شده وردی(2006) به آزمون تجربی رابطه میان کارایی سرمایه‌گذاری و کیفیت گزارشگری مالی پرداخته است. کارایی سرمایه‌گذاری به صورت مفهومی، به معنی پذیرش پروژه‌هایی با ارزش ...  بیشتر
نقش اطلاعات حسابداری (هزینه‌یابی) منابع انسانی روی سازه‌های سیستم ارزیابی متوازن شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2. نقش اطلاعات حسابداری (هزینه‌یابی) منابع انسانی روی سازه‌های سیستم ارزیابی متوازن شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد نمازی؛ رضا جامعی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1389، صفحه 21-44

چکیده
  اطلاعات حسابداری(هزینه‌یابی)منابع انسانی2 (HRAI) در واقع کاربرد مفاهیم سیستم اطلاعات حسابداری در محدوده مدیریت نیروی انسانی است. این حسابداری معیار سنجش و هزینه‌یابی نیروی انسانی به‌عنوان منابع اصلی ...  بیشتر
مقایسه محتوای اطلاعاتی و سودمندی صورت سود و زیان میان‌دوره‌ای 3، 6 و 9 ماهه در بورس اوراق بهادار تهران
3. مقایسه محتوای اطلاعاتی و سودمندی صورت سود و زیان میان‌دوره‌ای 3، 6 و 9 ماهه در بورس اوراق بهادار تهران

محمد عرب‌مازار یزدی؛ مظفر جمالیان‌پور

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1389، صفحه 45-66

چکیده
    هدف اصلی پژوهش حاضر ، بررسی محتوای اطلاعاتی صورت‌های سود و زیان میان‌دوره‌ای با توجه به اهداف مندرج در استاندارد شماره 22 است. به این منظور، گزارش‌های مالی میان‌دوره‌ای 3، 6 و 9 ماهه، 318 شرکت پذیرفته‌شده ...  بیشتر
مقایسه ریسک سهام رشدی و سهام قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران
4. مقایسه ریسک سهام رشدی و سهام قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران

داریوش فروغی؛ سعید صمدی؛ قاسم موذنی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1389، صفحه 67-88

چکیده
    پژوهش حاضر در صدد پاسخ گویی به این سؤال اساسی است که آیا ریسک سیستماتیک سهام قیمتی در مقایسه با سهام رشدی، دارای ارتباط بیشتری با ریسک سیستماتیک بازار است؟ همچنین، آیا قدرت پیش بینی کنندگی ریسک سیستماتیک ...  بیشتر
بررسی عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
5. بررسی عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

غلامحسین مهدوی؛ مظفر جمالیان‌پور

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1389، صفحه 89-108

چکیده
    مقاله حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری مالی 276 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1378 لغایت 1387 می‌پردازد. از اختلاف زمانی میان تاریخ پایان سال مالی و تاریخ ارائه گزارش‌های ...  بیشتر
مقایسه مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با مدل تعدیل شده برای شرایط تورمی
6. مقایسه مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با مدل تعدیل شده برای شرایط تورمی

ویدا مجتهدزاده؛ سمیه امامی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1389، صفحه 109-124

چکیده
    این تحقیق به مقایسه میزان خطای دو مدل قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و تعدیل شده برای شرایط تورمی در پیش بینی بازده سهام می‌پردازد. در این راستا، سه فرضیه طراحی شد. به منظور آزمون این فرضیه‌ها، ...  بیشتر
تأثیر مکانیزم‌های نظارتی درون سازمانی حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران
7. تأثیر مکانیزم‌های نظارتی درون سازمانی حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران

امیر رسائیان؛ فروغ رحیمی؛ سارا حنجری

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1389، صفحه 125-144

چکیده
    مکانیزم‌های نظارتی حاکمیت شرکتی، از عوامل مهم اثرگذار بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت‌هاست. برخی از پژوهش‌های خارجی صورت گرفته، بیانگر آن است که افزایش کیفیت حاکمیت شرکتی، باعث کاهش سطح نگهداشت وجه ...  بیشتر
اعلان سودهای فصلی و نقدشوندگی سهام
8. اعلان سودهای فصلی و نقدشوندگی سهام

محمدحسین قائمی؛ محمد رحیم‌پور

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1389، صفحه 145-158

چکیده
    در این مقاله ، تاثیر اعلان­ سودهای فصلی بر نقدشوندگی سهام بررسی شده است. در این تحقیق، از نسبت مؤثر شکاف بین قیمت عرضه و قیمت تقاضا به عنوان معیار نقدشوندگی بازار استفاده شده است. بر مبنای مدل بازار، ...  بیشتر
بررسی رابطه سرمایه گذاران نهادی و نوسان پذیری بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
9. بررسی رابطه سرمایه گذاران نهادی و نوسان پذیری بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسین فخاری؛ عصمت‌السادات طاهری

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1389، صفحه 159-172

چکیده
  نوسان پذیری بازده سهام2 و عوامل مؤثر برآن از موضوعهای بحث برانگیز در تحقیقات امور مالی است. سرمایه‌گذاران نهادی3 به عنوان گروهی از سرمایه گذاران به‌واسطه دسترسی به منابع عظیم مالی، نقش مهمّی در توسعه ...  بیشتر
بررسی وجود حافظه بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران و ارزیابی مدل‌هایی که حافظه بلندمدت را در نظر می‌گیرند
10. بررسی وجود حافظه بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران و ارزیابی مدل‌هایی که حافظه بلندمدت را در نظر می‌گیرند

سعید شعرایی؛ محسن ثنائی اعلم

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1389، صفحه 173-186

چکیده
    طی دهه گذشته، فرآیندهای با حافظه بلند مدت، بخش مهمی از تجزیه و تحلیل سری­های زمانی را به خود اختصاص داده­اند. وجود حافظه بلند مدت در بازده دارایی­ها کاربردهای مهمی در بررسی کارایی بازار، قیمت­گذاری ...  بیشتر