واکنش سهامداران به افشای محتوای اطلاعات چارچوب گزارشگری یکپارچه در شرایط تضاد منافع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، گروه تحصیلات تکمیلی حسابداری و حسابرسی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در مطالعه حاضر، واکنش سهامداران به افشای محتوای اطلاعات چارچوب گزارشگری یکپارچه در شرایط تضاد منافع از طریق تعدیل بازده مورد انتظار کنکاش شده است. بازده مورد انتظار سهامداران با بهره‌گیری از مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ارزیابی شده است. هزینه نمایندگی ناشی از تضاد منافع بر اساس مفهوم کارایی طبق نسبت هزینه‌های عملیاتی به درآمدهای عملیاتی فروش ارزیابی شده است. به‌ علاوه، شاخص افشای اطلاعات عناصر محتوا در چارچوب گزارشگری یکپارچه بر اساس چک لیستی از ابعاد مربوطه سنجش شده است. برای انجام تحلیل‌ها، تعداد 144 شرکت طی سال‌های 1395 تا 1401 طبق روش غربالگری از جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران گزینش شدند. داده‌های مورد بررسی بر مبنای مشاهده‌های شرکت-سال هستند که با تمرکز بر داده‌های پس‌رویدادی، از مدل‌های رگرسیونی در تحلیل‌ها استفاده شده است. شواهد نشان دادند هزینه‌‌ نمایندگی ناشی از تضاد منافع بین مدیران و مالکان سبب می‌شود سهامداران بازده مورد انتظار بالاتری مطالبه کنند. با این حال، تلاش شرکت‌ها در افشای اطلاعات مربوط به عناصر محتوا چارچوب گزارشگری یکپارچه سبب تعدیل بازده مورد انتظار سهامداران هنگام بروز تضاد نمایندگی می‌شود و از این رو، بازده مورد انتظار سهامداران کاهش می‌یابد. این یافته‌ها سازگار با مبانی استدلالی نظریه علامت‌دهی است که طبق آن گرچه افزایش تضادهای نمایندگی علامتی هشداردهنده برای شرکت‌ها مبنی بر مطالبه بازده بالاتر از سوی سهامداران است، اما تمرکز شرکت‌ها بر بهبود جنبه‌های افشای اطلاعات بر اساس عناصر محتوا در چارچوب گزارشگری یکپارچه به عنوان علامتی مثبت از سوی سهامداران تلقی می‌شود که می‌تواند انتظارات بازدهی آن‌ها را تعدیل کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Shareholders’ Reaction to Information Content Disclosure of the Integrated Reporting Framework under Interest Conflicts

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassani 1
  • Hassan Badri Gamchi 2
1 Assistant Professor in Accounting, Department of Accounting & Auditing, Faculty of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Ph.D Student, Department of Accounting, Faculty of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study is assessed the shareholders’ reaction to information content disclosure of the integrated reporting framework under the interest conflicts through the channel of expected return adjustment. The shareholders’ expected return is derived from the capital assets pricing model. The interest conflict caused by agency problems has been measured using the operating expenses to operating revenues ratio as a proxy of agency cost. In addition, the information disclosure index corresponding to the content elements under integrated reporting framework has been measured based on a relevant dimensions checklist. The research population includes 144 firms listed in the Tehran Securities & Exchange during March 2016 till March 2023. The multivariable panel regression models based on firm-year observations focusing on post-event data were used to test research hypotheses. The evidences showed that the agency cost arising from interest conflict between managers and owners causes shareholders to demand higher expected returns. However, firms' effort to disclose information related to content elements of the integrated reporting framework will moderate the shareholders’ expected returns when agency conflicts occur; Hence, the shareholders’ expected return decreases. These findings are consistent with the signaling theory, according to which, although the increase in agency conflicts is a warning sign for firms to demand higher returns from shareholders, but firms' efforts to improve information disclosure aspects based on content elements in the integrated reporting framework is a positive sign, meaning that shareholders can adjust their return expectations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shareholders'
  • Expected Return, Signaling Theory, Agency Cost, Integrated Reporting

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403
  • تاریخ دریافت: 22 اسفند 1402
  • تاریخ بازنگری: 15 خرداد 1403
  • تاریخ پذیرش: 20 خرداد 1403