بررسی ارتباط با ارزش تفاضل ارزیاب‌های مالی و غیرمالی عملکرد، ‏ با نگاهی بر چرخۀ عمر‌ شرکت
2. بررسی ارتباط با ارزش تفاضل ارزیاب‌های مالی و غیرمالی عملکرد، ‏ با نگاهی بر چرخۀ عمر‌ شرکت

علی رحمانی؛ زهرا شمس

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/far.2018.103698.1068

چکیده
  ذی‌نفعان یک کسب‌‌وکار همواره از انواع اطلاعات مالی و غیرمالی استفاده می‌کنند. سازمان‌های نظارتی نیز شرکت‌ها را موظف‌ می‌کنند این اطلاعات را گزارش کنند. پژوهش‌های پیشین، ارتباط باارزش ارزیاب‌های ...  بیشتر
عوامل تعیین‌کنندۀ ساختار سرمایه و نقش تعدیلگری درماندگی مالی؛ رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری
3. عوامل تعیین‌کنندۀ ساختار سرمایه و نقش تعدیلگری درماندگی مالی؛ رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری

مهدی حیدری؛ غلامرضا منصورفر؛ مرتضی قاسم زاده

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 23-44

http://dx.doi.org/10.22108/far.2018.111021.1263

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر درماندگی مالی بر ارتباط عوامل تعیین­کنندۀ تصمیمات ساختار سرمایه با رویکرد معادلات ساختاری است. ­جامعۀ آماری پژوهش، شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی ...  بیشتر
تأثیر استراتژی تجاری و بیش‌ارزشگذاری سهام بر ریسک سقوط قیمت سهام
4. تأثیر استراتژی تجاری و بیش‌ارزشگذاری سهام بر ریسک سقوط قیمت سهام

زهره حاجیها؛ رستم رنجبر ناوی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 45-64

http://dx.doi.org/10.22108/far.2018.106483.1142

چکیده
  شرکت‌ها عموماً از دو نوع استراتژی تهاجمی و تدافعی استفاده می‌کنند. مدیران شرکت‌های تهاجمی به نگهداشت اخبار بد تمایل دارند؛ بنابراین سطح نبود تقارن اطلاعاتی در این شرکت‌ها بالاتر از شرکت‌های تدافعی ...  بیشتر
بررسی تأثیر تمرکز بازار حسابرسی بر حق‌الزحمه و کیفیت حسابرسی
5. بررسی تأثیر تمرکز بازار حسابرسی بر حق‌الزحمه و کیفیت حسابرسی

غلامرضا کردستانی؛ جواد رضازاده؛ مهدی کاظمی علوم؛ مصطفی عبدی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 65-84

http://dx.doi.org/10.22108/far.2018.110488.1251

چکیده
  وجود تمرکز در بازار حسابرسی، قدرت و اختیار عمل مدیریت صاحبکار را در انتخاب موسسههای حسابرسی کاهش داده و در مقابل، قدرت بازار حسابرسان را افزایش می‌دهد که پیامد این موضوع، افزایش حق‌الزحمه حسابرسی ...  بیشتر
چارچوبی برای کلیات مبانی نظری گزارشگری یکپارچه در ایران
6. چارچوبی برای کلیات مبانی نظری گزارشگری یکپارچه در ایران

محمدحسین ستایش *؛ زینب مهتری

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 85-106

http://dx.doi.org/10.22108/far.2018.111288.1272

چکیده
  ضرورت وجود گزارشگری از جهت توسعه شفافیت محیط اقتصادی شرکت‌ها و تصمیم‌گیری بهتر مدیران و سرمایه‌گذاران، غیر قابل انکار است. در این پژوهش، ضمن معرفی گزارشگری یکپارچه به‌عنوان آخرین تحول گزارشگری شرکت‌ها، ...  بیشتر
اثر کیفیت افشاء از نظر امتیاز قابلیت اتکاء و به موقع بودن بر هزینه معاملات سهام
7. اثر کیفیت افشاء از نظر امتیاز قابلیت اتکاء و به موقع بودن بر هزینه معاملات سهام

حسن همتی؛ اسماعیل امیری

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 107-134

http://dx.doi.org/10.22108/far.2018.110722.1259

چکیده
  هزینه معاملات سهام یکی از پیامدهای نامطوب ریز ساختار بازار سرمایه است که بر عملکرد بازارهای مالی و سنجش نقدشوندگی سهام تاثیر زیادی دارد. در صورتی که اطلاعات داخلی شرکت به طور قابل اتکاء و به موقع افشاء ...  بیشتر