تأثیر تعدیلات سنواتی بر هزینه حقوق صاحبان سهام عادی (نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران)
3. تأثیر تعدیلات سنواتی بر هزینه حقوق صاحبان سهام عادی (نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران)

امید پورحیدری؛ رحمت اله هوشمند زعفرانیه

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1392، صفحه 1-18

چکیده
    در این تحقیق رابطه تعدیلات سنواتی با هزینه حقوق صاحبان سهام عادی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، اثر متغیرهای اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت ارزش دفتری به بازار نیز کنترل شده است. به منظور ...  بیشتر
بررسی مدیریت واقعی و حسابداری سود و میزان محافظه‌کاری در شرکت‌های موفق و ناموفق
4. بررسی مدیریت واقعی و حسابداری سود و میزان محافظه‌کاری در شرکت‌های موفق و ناموفق

غلامرضا منصورفر؛ رضا ضیایی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1392، صفحه 19-40

چکیده
    مقاله حاضر به بررسی مقایسه‌ای مدیریت واقعی و حسابداری سود و میزان محافظه‌کاری حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر مبنای توانایی نسبی تداوم فعالیت (توانمندی مالی) آن‌ها ...  بیشتر
بررسی مدل ارزش‌گذاری مبتنی بر سودهای غیرعادی(اولسن) از منظر اقتصاد کلان با استفاده از روش GMM
5. بررسی مدل ارزش‌گذاری مبتنی بر سودهای غیرعادی(اولسن) از منظر اقتصاد کلان با استفاده از روش GMM

ولی خدادادی؛ حسن فرازمند؛ سکینه شیبه

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1392، صفحه 41-58

چکیده
    این مقاله اثر یا Vt سایر اطلاعات را در مدل ارزش‌گذاری مبتنی بر سودهای غیرعادی (اولسن) مورد بررسی قرار می‌دهد. بدین منظور در این تحقیق با استفاده از داد‌های ترکیبی طی دوره‌ زمانی 88-1376، از طریق روش ...  بیشتر
ارزیابی سودمندی الگوهای شمعی ژاپنی در بورس اوراق بهادار تهران
6. ارزیابی سودمندی الگوهای شمعی ژاپنی در بورس اوراق بهادار تهران

خدیجه نصراللهی؛ سعید صمدی؛ محمد واعظ برزانی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1392، صفحه 59-72

چکیده
    در این تحقیق سودمندی گروهی از الگوهای تحلیل تکنیکی کوتاه مدت، تحت عنوان الگوهای شمعی ژاپنی مورد ارزیابی قرار گرفته است. تحلیل شمعی ژاپنی یک تکنیک زمان‌بندی کوتاه مدت است که اخطارهای خرید و فروش ...  بیشتر
تأثیر متغیرهای فصلی و آب و هوا بر نقدینگی بازار اوراق بهادار تهران
7. تأثیر متغیرهای فصلی و آب و هوا بر نقدینگی بازار اوراق بهادار تهران

مظفر جمالیان پور؛ غلامحسین مهدوی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1392، صفحه 73-88

چکیده
    این پژوهش به بررسی تجربی رابطه میان نقدینگی بازار سهام تهران و متغیرهای آب و هوایی و فصلی می‌پردازد. بدین منظور از متغیرهایی از قبیل درجه حرارت، سطح ابرناکی، وضعیت هوا (خورشیدی و ابری)، میزان فشار ...  بیشتر
ارتباط ارزشی سرمایه درگردش غیر نقدی خالص در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
8. ارتباط ارزشی سرمایه درگردش غیر نقدی خالص در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مجید عظیمی؛ منیره صباغ

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1392، صفحه 89-104

چکیده
    پاسخ‌گویی به عناصر معینی از سیاست‌های مالی شرکت مانند مقدار اهرم مالی شرکت و مقدار سرمایه درگردش که شرکت برای انجام فعالیت‌های خود به آن نیاز دارد به مدیران برای گسترش یک برنامه مشخص مالی و به تبع ...  بیشتر
پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از درخت تصمیم و رگرسیون لجستیک
9. پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از درخت تصمیم و رگرسیون لجستیک

سید محسن حسینی؛ زینب رشیدی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1392، صفحه 105-128

چکیده
    هدف اصلی این مقاله پیش‌بینی ورشکستگی اقتصادی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از درخت تصمیم (CART) و رگرسیون لجستیک است که از تکنیک‌های داده کاوی هستند و می‌توانند به امر پیش‌بینی کمک ...  بیشتر