توانایی اقلام تعهدی سنتی و درصدی (نسبی) در شناسایی سهام کم‌ارزش‌گذاری شده
توانایی اقلام تعهدی سنتی و درصدی (نسبی) در شناسایی سهام کم‌ارزش‌گذاری شده

غلامرضا کردستانی؛ منیره شاهسوند

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 1-16

چکیده
  در رویکرد سنتی محاسبه اقلام تعهدی، برای همگن کردن از جمع دارایی‌ها استفاده می‌شود. همگن کردن اقلام تعهدی با سود، مفهوم جدیدی تحت عنوان «اقلام تعهدی درصدی (نسبی)» ایجاد می‌کند. اقلام تعهدی جزء تعهدی ...  بیشتر
ارتباط بین وقفه قیمت و بازده مورد انتظار سهام
ارتباط بین وقفه قیمت و بازده مورد انتظار سهام

داریوش فروغی؛ علیرضا رهروی دستجردی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 17-36

چکیده
  Normal 0 چنانچه بازار از فرضیه بازار کارا فاصله بگیرد فرایند تجدیدنظر و تعدیل در قیمت‌های سهام توسط سرمایه‌گذاران در نتیجه دسترسی به اطلاعات جدید، به‌صورت آنی صورت نگرفته و به هر دلیل، با نوعی تأخیر ...  بیشتر
بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

غلامرضا منصورفر؛ حمزه دیدار؛ وحید حسین پور

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 37-54

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر کیفیت سود است. برای دستیابی به این هدف از گزارش‌های مالی 92 شرکت طی دوره‌های مالی 81 تا 90 استفاده شده است. توانایی مدیریت از طریق متد تحلیل پوششی داده‌ها ...  بیشتر
بررسی تأثیر ویژگی‌های هیأت مدیره برتجدید ارائه صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تأثیر ویژگی‌های هیأت مدیره برتجدید ارائه صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد حسین قدیریان آرانی؛ حسن فتاحی نافچی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 55-70

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه ویژگی های هیأت‌مدیره و تجدید ارائه صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو، در پژوهش حاضر 97 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ...  بیشتر
بررسی عوامل مؤثر بر سطح افشای اطلاعات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی عوامل مؤثر بر سطح افشای اطلاعات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نجمه حاجیان؛ علی اصغر انواری رستمی؛ علی رحمانی؛ عادل آذر

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 71-92

چکیده
  در این پژوهش، ابتدا رابطه بین ویژگی‌های مختلف شرکتی و سطح افشای اطلاعات که طی 32 پژوهش موجود در ادبیات در بیش از بیست کشور دنیا مشاهده شده است، بررسی شد. سپس رابطۀ بین ویژگی‌هایی که در ادبیات مربوطه رابطۀ ...  بیشتر
کیفیت گزارشگری مالی، سررسید بدهی و کارایی سرمایه‌گذاری: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
کیفیت گزارشگری مالی، سررسید بدهی و کارایی سرمایه‌گذاری: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

غلامرضا کرمی؛ محسن مرادی جز؛ داود محسنی نامقی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 93-110

چکیده
  این پژوهش، ارتباط کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی‌ها را با کارایی سرمایه‌گذاری و همچنین تأثیر متقابل این دو بر کارایی سرمایه‌گذاری را مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش، از داده‌های 94 شرکت پذیرفته ...  بیشتر