تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر میزان جذب بدهی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر میزان جذب بدهی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

یحیی حساس یگانه؛ کیوان شیخی؛ اسماعیل درگاهی؛ سید مهدی پارچینی پارچین

دوره 7، شماره 3 ، آذر 1394، صفحه 16-1

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر میزان جذب بدهی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از تمرکز ...  بیشتر
تأثیر وجه نقد مازاد بر اثرگذاری محافظه‌کاری حسابداری بر پرداخت سود سهام
تأثیر وجه نقد مازاد بر اثرگذاری محافظه‌کاری حسابداری بر پرداخت سود سهام

ناصر ایزدی نیا؛ سیده زهرا طباطبایی

دوره 7، شماره 3 ، آذر 1394، صفحه 36-17

چکیده
  به ‌علت وجود تضاد نمایندگی در شرکت‌ها، سهامداران خواهان پرداخت سود سهام هستند و مدیریت را وادار به توزیع بیشتر سود سهام می‌کنند. پرداخت بیشتر سود سهام منافع اعتباردهندگان را به‌ خطر می‌اندازد. بنابراین، ...  بیشتر
بررسی اثر هم‌زمان اندازه شرکت و محیط اطلاعاتی بر ارتباط ارزشی سود ویژه و جریان نقد عملیاتی
بررسی اثر هم‌زمان اندازه شرکت و محیط اطلاعاتی بر ارتباط ارزشی سود ویژه و جریان نقد عملیاتی

محمدحسین ستایش *؛ زینب مهتری؛ محمد محمدیان

دوره 7، شماره 3 ، آذر 1394، صفحه 60-37

چکیده
  در این پژوهش، اثر هم زمان اندازه شرکت و محیط اطلاعاتی بر ارتباط ارزشی سود ویژه و جریان نقد عملیاتی مورد بررسی قرار گرفت. چارچوب مفهومی این پژوهش بر مبنای هزینه‌های نمایندگی و هزینه‌های سیاسی استوار ...  بیشتر
نوسان‌پذیری سود و پیش‌بینی سود
نوسان‌پذیری سود و پیش‌بینی سود

شهناز مشایخ؛ تامیلا اعیادی احسن

دوره 7، شماره 3 ، آذر 1394، صفحه 74-61

چکیده
  این پژوهش به بررسی تاثیر نوسان‌های سود و اجزای درونی آن (نوسان‌های اقلام تعهدی سرمایه در گردش، نوسان‌های وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی، استهلاک و سایر اقلام تعهدی سرمایه در گردش) بر دقت سود پیش‌بینی ...  بیشتر
تاثیر استراتژی‌های رقابتی بر پایداری عملکرد مالی و ریسک
تاثیر استراتژی‌های رقابتی بر پایداری عملکرد مالی و ریسک

محمد مرادی؛ سعیده سپهوندی

دوره 7، شماره 3 ، آذر 1394، صفحه 90-75

چکیده
  امروزه رقابت موجود در بازارها با گستردگی بیشتری نسبت به گذشته همراه است. بسیاری از شرکت‌ها تلاش می‌کنند تا با تدوین استراتژی‌های رقابتی مناسب، مزیت رقابتی را بدست آورند و با افزایش میزان رقابت‌پذیری ...  بیشتر
ارزیابی نقش محیط اطلاعاتی و رشد شرکت در قیمت‌گذاری اقلام تعهدی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی نقش محیط اطلاعاتی و رشد شرکت در قیمت‌گذاری اقلام تعهدی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

سعید علی احمدی؛ زهرا فدایی

دوره 7، شماره 3 ، آذر 1394، صفحه 104-91

چکیده
  مدیران از طریق اقلام تعهدی اختیاری می‌توانند اطلاعات حسابداری را به بازار سرمایه مخابره کنند. مخابره اطلاعات به بازار از طریق تقویت و بهبود محیط اطلاعاتی و افشای اطلاعات در خصوص فرصت‌های رشد شرکت، ...  بیشتر