دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 47، اردیبهشت 1400 
تأثیر انحراف توجه حسابرسان و ارزش‌های شخصی بر کشف مدیریت سود

صفحه 25-44

10.22108/far.2021.123311.1640

ارمین وجودی نوبخت؛ غلامرضا کردستانی؛ حمید حقیقت؛ عباسعلی دریائی