کیفیت سود در شرکت‌های درمانده مالی
کیفیت سود در شرکت‌های درمانده مالی

محسن دستگیر؛ علی حسین حسین‌زاده؛ ولی خدادادی؛ سیدعلی واعظ

دوره 4، شماره 1 ، اردیبهشت 1391، صفحه 1-16

چکیده
    سود به عنوان مهمترین محصول سیستم اطلاعاتی حسابداری باید از کیفیت قابل قبولی برخوردار باشد. کیفیت سود مفهومی وسیع و با ابعاد مختلف است. در ادبیات حسابداری عدم دستکاری سود (فقدان مدیریت سود) و تاثیر ...  بیشتر
شناسایی تأثیر متغیرهای منتخب مالی بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
شناسایی تأثیر متغیرهای منتخب مالی بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

ناصر ایزدی‌نیا؛ امیرحسین کربلایی کریم

دوره 4، شماره 1 ، اردیبهشت 1391، صفحه 17-30

چکیده
    هدف پژوهش حاضر، بررسی این موضوع است که آیا متغیرهایی که از طریق تعدیل سودحسابداری به دست آمده اند، نسبت به سود هر سهم تاثیر بیشتری بر بازده سهام دارند؟ برای بررسی این موضوع، چهار فرضیه تدوین و نمونه ...  بیشتر
ظرفیت دریافت تسهیلات مالی بانکی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ظرفیت دریافت تسهیلات مالی بانکی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

علی سعیدی؛ مهسا مشایخی

دوره 4، شماره 1 ، اردیبهشت 1391، صفحه 31-46

چکیده
    ظرفیت دریافت تسهیلات مالی بانکی، حداکثر توانایی شرکت در استفاده از تسهیلات است که تا آن مقدار، شرکت قادر به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات است. شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به علت ...  بیشتر
ملاحظه محتوای اطلاعاتی اجزای سود توسط مدیران و سرمایه‌گذاران در پیش‌بینی سود
ملاحظه محتوای اطلاعاتی اجزای سود توسط مدیران و سرمایه‌گذاران در پیش‌بینی سود

قاسم بولو؛ جعفر باباجانی؛ مهدی ابراهیمی میمند

دوره 4، شماره 1 ، اردیبهشت 1391، صفحه 47-66

چکیده
    فرایند ارزش‏گذاری سهام نیازمند اطلاعات گوناگون در رابطه با میزان سودآوری شرکت است. سرمایه‏گذاران و مدیران باید در امر تصمیم‏گیری در رابطه با ارزش‏گذاری سهام و پیش‏بینی سود آتی به اطلاعات ...  بیشتر
بررسی مقایسه‌ای نقش شاخص‌های نوین و سنتی نقدینگی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی مقایسه‌ای نقش شاخص‌های نوین و سنتی نقدینگی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

غلامحسین مهدوی؛ اصغر قربانی

دوره 4، شماره 1 ، اردیبهشت 1391، صفحه 67-88

چکیده
    با تفکیک مدیریت از مالکیت و به دنبال آن، با پیدایش تئوری نمایندگی، ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از مهمترین موضوع‌ها در حسابداری مطرح شده است. هدف این پژوهش، بررسی نقش هر دو گروه شاخص­های نوین و سنتی ...  بیشتر
اثر چرخه عمر واحد تجاری بر اقلام تعهدی اختیاری
اثر چرخه عمر واحد تجاری بر اقلام تعهدی اختیاری

سهراب اُستا؛ روح‌اله قیطاسی

دوره 4، شماره 1 ، اردیبهشت 1391، صفحه 89-104

چکیده
    طبق نظریه چرخه عمر، واحدهای تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر دارای خصوصیات متفاوتی هستند. از آنجایی که اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار هموارسازی سود در نظر گرفته می­شود، لذا مساله اساسی تحقیق این ...  بیشتر
بررسی تأثیر مدیریت سود در پایداری سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تأثیر مدیریت سود در پایداری سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی مشکی؛ لطیف نوردیده

دوره 4، شماره 1 ، اردیبهشت 1391، صفحه 105-118

چکیده
    مدیریت در راستای دستیابی به سود مستمر و پایدار، سعی می کند نوسان­های دوره ای سود را حذف نموده ، اقدام به برنامه ریزی سود با یک نرخ رشد ثابت نماید. این موضوع سبب به این می شود که دور نمای آتی شرکت، مطلوب ...  بیشتر