جریان‌های نقدی آتی، اقلام تعهدی غیرعادی و ریسک ورشکستگی
جریان‌های نقدی آتی، اقلام تعهدی غیرعادی و ریسک ورشکستگی

علی ثقفی؛ امیر محمدی

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1391، صفحه 1-12

چکیده
    برخی پژوهش‌های اخیر در بازار سرمایه، نشان‌دهنده شواهدی مبنی بر برخورداری اقلام تعهدی غیرعادی از محتوای اطلاعاتی هستند و بیان می کنند که اقلام تعهدی غیرعادی، همیشه ناشی از خطای برآورد توسط مدیریت ...  بیشتر
شناسایی عوامل تعیین کننده چسبندگی هزینه‌های شرکت‌ها
شناسایی عوامل تعیین کننده چسبندگی هزینه‌های شرکت‌ها

غلامرضا کردستانی؛ سید مرتضی مرتضوی

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1391، صفحه 13-32

چکیده
    بر مبنای ادبیات حسابداری بهای تمام شده، بین هزینه‌ها و حجم فعالیت، رابطه ای متقارن وجود دارد، اما تحقیقات اخیر نشان می دهد که شدت کاهش هزینه‌ها بر اثر کاهش حجم فعالیت، کمتر از شدت افزایش هزینه‌ها ...  بیشتر
بررسی تأثیرپذیری هزینه سرمایه از اهرم عملیاتی و اهرم مالی
بررسی تأثیرپذیری هزینه سرمایه از اهرم عملیاتی و اهرم مالی

عبدالمهدی انصاری؛ سعید صفری بیدسکان

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1391، صفحه 33-46

چکیده
  تحقیق حاضر به بررسی تأثیرپذیری هزینه سرمایه از اهرم عملیاتی و اهرم مالی در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. روش آماری که برای بررسی فرضیات از آن استفاده شده، محاسبه ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق ...  بیشتر
تأثیر ریسک محیط، استراتژی شرکت و ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تأثیر ریسک محیط، استراتژی شرکت و ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی عربصالحی؛ *رزیتا مؤیدفر؛ سجاد کریمی

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1391، صفحه 47-70

چکیده
    سرمایه‏گذاری تحت شرایط عدم اطمینان، از مهمترین مقوله‌هایی است که از دیرباز توجه متخصصان مدیریت مالی را به خود جلب کرده است . سرمایه‏گذاران هنگام تصمیم به سرمایه‏گذاری، عوامل مختلفی را در نظر ...  بیشتر
بررسی رابطه محافظه‌کاری و رابطه ارزشی سود با چرخه تجاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه محافظه‌کاری و رابطه ارزشی سود با چرخه تجاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

احمد خدامی پور؛ بهنام کرمشاهی؛ اعظم تفتیان

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1391، صفحه 71-86

چکیده
    ارتباط بین بازده سهام و سود به چرخه تجاری حساس است؛ به ویژه در تحقیقات اخیر ضریب واکنش سود در طول دوران رونق، نسبت به ادوار رکودی بیشتر نشان داده شده است . در این تحقیق، ارتباط محافظه­کاری و رابطه ...  بیشتر
بررسی تأثیر سرمایه فکری بر کارایی به عنوان معیار عملکرد واحد تجاری
بررسی تأثیر سرمایه فکری بر کارایی به عنوان معیار عملکرد واحد تجاری

علی غیوری مقدم؛ داریوش محمدی زنجیرانی؛ زعیمه نعمت‌اللهی

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1391، صفحه 87-104

چکیده
  هدف پژوهش حاضر سنجش سرمایه فکری و بررسی تأثیر آن بر کارایی به عنوان معیار ارزیابی عملکرد در سطح سه صنعت مواد و محصولات دارویی، مواد و محصولات شیمیایی و خودرو و ساخت قطعات در بازه زمانی 1388-1385 است. در پژوهش ...  بیشتر
بخش بندی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل خوشه‌ای فازی
بخش بندی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل خوشه‌ای فازی

داریوش فرید؛ مسعود پورحمیدی

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1391، صفحه 105-128

چکیده
    با توجه به این که در دوره‌های زمانی مختلف، با وجود اوضاع متفاوت بازار و شرایط مختلف اقتصادی کشورها، سهام رشدی و ارزشی بازده‌های متفاوتی داشته است، یکی از توصیه‌ها برای ب ه دست آوردن بازده مطلوب، ...  بیشتر