بررسی تأثیر حسابداری ذهنی بر رفتار سرمایه‌گذاران از دیدگاه گزارشگری مالی
2. بررسی تأثیر حسابداری ذهنی بر رفتار سرمایه‌گذاران از دیدگاه گزارشگری مالی

علیرضا کیان؛ امید پورحیدری؛ یحیی کامیابی

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/far.2017.103495.1062

چکیده
  اگرچه نظریۀ حسابداری ذهنی به‌منظور توضیح تصمیم‌گیری‌های مشتری و خانوار ایجاد شده بود، اما ایده‌های آن برای تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی و افشاگری‌های اختیاری نیز‌ اجراشدنی هستند. ...  بیشتر
رابطه بین توانایی مدیریت، حق‌الزحمۀ حسابرسی و تداوم فعالیت در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
3. رابطه بین توانایی مدیریت، حق‌الزحمۀ حسابرسی و تداوم فعالیت در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی بهارمقدم؛ تابنده صالحی؛ زینب اعظمی

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 23-44

http://dx.doi.org/10.22108/far.2017.100190

چکیده
  شواهد تجربی اندکی وجود دارد که آیا ویژگی‌های مدیریتی‌، محتوای اطلاعاتی لازم را برای حسابرسان دارند یا نه. در این پژوهش، رابطه بین توانایی مدیریت با حق‌الزحمۀ حسابرسی و همچنین اظهارنظر در ارتباط با ...  بیشتر
تعدیل مدل محافظه‌کاری شرطی با لحاظ‌کردن اثر تئوری چسبندگی هزینه
4. تعدیل مدل محافظه‌کاری شرطی با لحاظ‌کردن اثر تئوری چسبندگی هزینه

ولی خدادادی؛ جواد نیک کار؛ الهه ملک خدایی

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 45-70

http://dx.doi.org/10.22108/far.2017.84990.0

چکیده
  هدف این پژوهش، تعدیل مدل محافظه‌کاری شرطی با لحاظ‌کردن اثر تئوری چسبندگی هزینه در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است؛ بنابراین، ‌مدل‏های باسو [14]، خان و واتس [24] و لافوند و ریچادوری ...  بیشتر
بررسی تعامل سازه‌‌های الگوی توسعۀ پایدار اخلاق حرفه‌ای حسابداری با استفاده از فن دیمتل
5. بررسی تعامل سازه‌‌های الگوی توسعۀ پایدار اخلاق حرفه‌ای حسابداری با استفاده از فن دیمتل

محمد نمازی؛ حسین رجب دری

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 71-90

http://dx.doi.org/10.22108/far.2017.101880.1030

چکیده
  هدف این مطالعه بررسی میزان تأثیر و تعامل سازه­ها و زیر‌مجموعه­های «الگوی توسعۀ پایدار اخلاق حرفه­ای حسابداری» است‌ که‌ نمازی و همکاران [26] ارائه کرده‌اند؛ بنابراین، مطالعۀ پیش­رو از نوع ...  بیشتر
تأثیر اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد عملیاتی بر بازده سهام در شرکت‌های رشدی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
6. تأثیر اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد عملیاتی بر بازده سهام در شرکت‌های رشدی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

علیرضا جرجرزاده؛ زهرا نیکبخت نصرآبادی

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 91-104

http://dx.doi.org/10.22108/far.2017.84998.0

چکیده
  شرکت­های رشدی، بازده سهام توجه به وجوه نقد عملیاتی و سود و بازده سهام در ارزشیابی بازار و انعقاد قراردادها و انتخاب سبد سرمایه‌گذاری، همچنان در ادبیات حسابداری مورد توجه است. شرکت‌های رو به رشد درآمد ...  بیشتر
تأثیر تخصص حسابرس در صنعت و دورۀ تصدی حسابرس بر قابلیت مقایسۀ صورت‌های مالی با تأکید بر چرخۀ عمر شرکت
7. تأثیر تخصص حسابرس در صنعت و دورۀ تصدی حسابرس بر قابلیت مقایسۀ صورت‌های مالی با تأکید بر چرخۀ عمر شرکت

ناصر خداداده شاملو؛ یونس بادآور نهندی

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 105-127

http://dx.doi.org/10.22108/far.2017.85022

چکیده
  هدف پژوهش، تعیین تأثیر تخصص حسابرس در صنعت و دورۀ تصدی حسابرس بر قابلیت مقایسۀ صورت‌های مالی با تأکید بر چرخۀ عمر شرکت است. در این پژوهش قابلیت مقایسۀ صورت‌های مالی با استفاده از مدل دی فرانکو (2011)، تخصص ...  بیشتر