دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 53، آذر 1401 
ارائه سودمندی گزارشگری مالی تلفیقی با استفاده از معادلات ساختاری

صفحه 59-84

10.22108/far.2023.135570.1930

امیررضا خانی ذلان؛ رضوان حجازی؛ محمد حسین رنجبر؛ حجت الله سالاری