بررسی اثر سیاست پولی بر رابطه بین محافظه‌کاری حسابداری و اعتبار تجاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
2. بررسی اثر سیاست پولی بر رابطه بین محافظه‌کاری حسابداری و اعتبار تجاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

یحیی کامیابی؛ رضا گرجیان مهلبانی

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/far.2016.21318

چکیده
    سیاست پولی، بخشی از سیاست‌های اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد که از طریق آن مقامات پولی کشور تلاش می‌کنند، در چارچوبی هماهنگ با سایر سیاست‌های اقتصادی، عرضۀ پول را به نحوی کنترل کنند که متناسب با ...  بیشتر
بررسی تأثیر معیارهای راهبری شرکتی بر خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
3. بررسی تأثیر معیارهای راهبری شرکتی بر خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمدرمضان احمدی؛ صابر درسه

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 19-42

http://dx.doi.org/10.22108/far.2016.21319

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی تأثیر معیارهای راهبری شرکتی بر خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. معیارهای بررسی‌شده شامل چهار بعد راهبری شرکتی که عبارت‌اند از ساختار ...  بیشتر
تعیین تأثیر جانشینی یا مکملی در توضیح نابهنجاری کیفیت اقلام تعهدی و افشاء در بورس اوراق بهادار تهران
4. تعیین تأثیر جانشینی یا مکملی در توضیح نابهنجاری کیفیت اقلام تعهدی و افشاء در بورس اوراق بهادار تهران

حمیده افشاری؛ زیبا قجاوند؛ امیر رسائیان

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 43-58

http://dx.doi.org/10.22108/far.2016.21320

چکیده
  در این پژوهش، تأثیر کیفیت اقلام تعهدی و افشاء بر بازده غیرعادی سهام ارزیابی شده است. این ارزیابی از طریق بررسی تأثیر جانشینی یا تکمیلی میان کیفیت اقلام تعهدی و افشاء بر پیش‌بینی تغییرات بازده غیرعادی ...  بیشتر
تأثیر فرصت‌های رشد بر رابطۀ جریان نقد آزاد و همزمانی بازده سهام در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
5. تأثیر فرصت‌های رشد بر رابطۀ جریان نقد آزاد و همزمانی بازده سهام در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

عبدالرضا تالانه؛ مهدی سجادی

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 59-76

http://dx.doi.org/10.22108/far.2016.21321

چکیده
  این مقاله، به بررسی ‌تأثیر فرصت‌های رشد بر رابطه بین جریان نقدی آزاد و همزمانی بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. هدف پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا شرکت‌های ...  بیشتر
بررسی رفتار چسبندگی هزینه‌ها و تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی
6. بررسی رفتار چسبندگی هزینه‌ها و تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی

محمد رضا نیکبخت؛ مصطفی دلدار

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 77-100

http://dx.doi.org/10.22108/far.2016.21422

چکیده
  روش‌های‌ تحلیلی یعنی‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ نسبت‌ها و روندهای‌ عمده‌، شامل‌ مقایسه ارزش‌های مورد انتظار حسابرسی با اقلام واقعی مندرج در صورت‌های مالی و حدود تغییراتی است که ممکن است به‌طور معقول در ...  بیشتر
بررسی نقش ویژگی‌های شرکت و حاکمیت شرکتی در مشروعیت سازمانی
7. بررسی نقش ویژگی‌های شرکت و حاکمیت شرکتی در مشروعیت سازمانی

جمال برزگری خانقاه؛ قاسم جعفری تراجی

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 101-120

http://dx.doi.org/10.22108/far.2016.21423

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطۀ ویژگی‌‌‌‌های شرکت و افشای مسئولیت اجتماعی و زیست‌محیطی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این‌رو، به‌منظور دستیابی به این هدف، 9 فرضیه تدوین ...  بیشتر