شیوۀ مدیریت استفاده از استانداردهای حسابداری
2. شیوۀ مدیریت استفاده از استانداردهای حسابداری

علی ثقفی؛ مظفر جمالیان پور

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/far.2016.20612

چکیده
  استانداردهای حسابداری مقوله‌ای با اهمیت در متون کسب و کار است که تأثیرات بالقوه‌ای از طریق اثرگذاری بر گزارشگری مالی میان شرکت‌ها و ذی‌نفعان دارد. از اینرو نحوۀ استفاده از آن‌ها بسیار با اهمیت است. ...  بیشتر
تأثیر اجتناب مالیاتی بر رابطۀ قدرت بازار محصول با بازدهی و آگاهی‌دهندگی قیمت سهام
3. تأثیر اجتناب مالیاتی بر رابطۀ قدرت بازار محصول با بازدهی و آگاهی‌دهندگی قیمت سهام

غلامرضا کردستانی؛ بهنام جهانگیری لیواری

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 19-38

http://dx.doi.org/10.22108/far.2016.20613

چکیده
  افزایش نوسآن‌های غیرمنتظرۀ جریان‌های نقدی، مربوط به شرایط رقابتی فزاینده برای شرکت‌هایی است که قدرت بازار کمی دارند، در حالی که شرکت‌های با قدرت بازار بیشتر، توانایی بالاتری برای انتقال شوک‌های ...  بیشتر
تأثیر قابلیت مقایسۀ صورت‌های مالی بر همزمانی قیمت سهام
4. تأثیر قابلیت مقایسۀ صورت‌های مالی بر همزمانی قیمت سهام

داریوش فروغی؛ پیمان قاسم‌زاد

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 39-54

http://dx.doi.org/10.22108/far.2016.20614

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر قابلیت مقایسۀ صورت‌های مالی به عنوان یکی از ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری بر همزمانی قیمت سهام است. همزمانی قیمت سهام معیاری است که به‌طور معکوس برای سنجش محتوای اطلاعاتی ...  بیشتر
مدیریت موجودی کالا و ویژگی‌های هیأت مدیره: نقش تعدیلی رقابت در صنعت و چرخۀ عمر شرکت
5. مدیریت موجودی کالا و ویژگی‌های هیأت مدیره: نقش تعدیلی رقابت در صنعت و چرخۀ عمر شرکت

احمد احمدپور؛ اسماعیل توکل نیا

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 55-92

http://dx.doi.org/10.22108/far.2016.20615

چکیده
  موجودی کالا از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین شرکت‌ها برای مدیریت در سطح شرکت و در سطح اقتصاد کلان است. تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکت‌های جدید منجر به استدلال‌های متعددی دربارۀ ارتباط بین مالک و مدیر شده ...  بیشتر
تأثیر معاملات برخط سهام بر عدم‌تقارن اطلاعاتی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)
6. تأثیر معاملات برخط سهام بر عدم‌تقارن اطلاعاتی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)

محمد حسن قلی زاده؛ اسماعیل رمضانپور؛ مرتضی موسوی نیا؛ فریبرز رنجی

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 93-112

http://dx.doi.org/10.22108/far.2016.20616

چکیده
  این پژوهش درصدد بررسی این موضوع است که آیا معاملات برخط سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیری داشته یا خیر؟ جامعۀ آماری پژوهش حاضر را، کلیۀ شرکت‌های پذیرفته‌شده ...  بیشتر
بررسی تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر رابطۀ بین محافظه‌کاری حسابداری و خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
7. بررسی تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر رابطۀ بین محافظه‌کاری حسابداری و خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

علی واعظ؛ صابر درسه

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 113-140

http://dx.doi.org/10.22108/far.2016.20617

چکیده
  یافته‌های پژوهش‌های تجربی بیانگر آن است که تخصص حسابرس مستقل در صنعت، موجب بهبود کیفیت حسابرسی می‌شود. هم‌چنین، انتظار می‌رود حسابرسان از طریق نقش اطلاعاتی و راهبریِ خود، با کاهش هزینۀ‌ نمایندگی، ...  بیشتر