ارتباط ارزشی افشا و گزارشگری ریسک در بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران
2. ارتباط ارزشی افشا و گزارشگری ریسک در بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران

ماندانا طاهری؛ علی رحمانی؛ غلامرضا سلیمانی

دوره 11، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.110363.1242

چکیده
  افشا و گزارش اطلاعات ابزاری برای کاهش هزینه‌های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی است که بر انتظارات و به تبع بر تصمیمات سهامداران اثرگذار است و با متغیرهای بازار سرمایه ارتباط ارزشی دارد. یکی از اقلام با ...  بیشتر
محدودیت مالی و رقابت در بازار محصول: نقش میانجی قیمت‌‌گذاری محصول در چرخه‌های تجاری
3. محدودیت مالی و رقابت در بازار محصول: نقش میانجی قیمت‌‌گذاری محصول در چرخه‌های تجاری

امید فرجی؛ محمد رضا فتحی؛ فاطمه نبردی

دوره 11، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 23-40

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.114995.1382

چکیده
  رقابت در بازار محصول معیاری مناسب برای ارزیابی درجه موفقیت شرکت‌ها در بازار به حساب می آید و شرکت‌ها برای پیروزی در این رقابت، نیاز به منابع مالی دارند. شرکت‌ها با دسترسی محدود به منابع مالی داخلی و ...  بیشتر
رابطه ناخوانایی گزارش‌های مالی و سیاست متهورانه مالیاتی با استفاده از سیستم معادلات همزمان
4. رابطه ناخوانایی گزارش‌های مالی و سیاست متهورانه مالیاتی با استفاده از سیستم معادلات همزمان

ذبیح اله خانی معصوم آبادی؛ حسین رجب دری

دوره 11، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 41-54

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.116545.1445

چکیده
  هدف مطالعه حاضر، بررسی رابطه خوانایی گزارش‌های مالی و سیاست متهورانه مالیاتی با استفاده از سیستم معادلات همزمان است. برای بررسی خوانایی گزارشگری مالی از شاخص فوگ و برای بررسی سیاست مالیاتی متهورانه ...  بیشتر
بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر شفافیت شرکتی با تاکید بر اثر تعدیل گری ضعف کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
5. بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر شفافیت شرکتی با تاکید بر اثر تعدیل گری ضعف کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سعید جبارزاده کنگرلویی؛ یاسر رادی

دوره 11، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 55-80

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.110456.1248

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه توانایی مدیریت و شفافیت شرکتی با تاکید بر ضعف کنترل های داخلی می‌باشد. بدین منظور 122 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 تا 1395 انتخاب و جهت اندازه گیری ...  بیشتر
اثر سهامداران نهادی بر ارتباط بین محافظه‌کاری حسابداری و ارزش نگهداشت وجه نقد
6. اثر سهامداران نهادی بر ارتباط بین محافظه‌کاری حسابداری و ارزش نگهداشت وجه نقد

رضوان حجازی؛ ثریا ویسی حصار؛ علی فاطری

دوره 11، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 81-100

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.115164.1391

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر سهامداران نهادی بر ارتباط بین محافظه‌کاری حسابداری و ارزش نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بدین منظور برای اندازه‌گیری محافظه‌کاری ...  بیشتر
ویژگی های کمیته حسابرسی، هزینه بدهی و کارایی سرمایه‌گذاری
7. ویژگی های کمیته حسابرسی، هزینه بدهی و کارایی سرمایه‌گذاری

حسن زلقی؛ محمد نوروزی؛ غلامحسین اسدی؛ محمد کزازی

دوره 11، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 101-116

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.116427.1443

چکیده
  کمیته حسابرسی یکی از کمیته‌های فرعی هیئت مدیره است که هدف از تشکیل آن کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره از طریق نظارت بر فرایند گزارشگری مالی، نظارت بر حسابرسان مستقل، اثربخشی کنترل‌های داخلی ...  بیشتر