تأثیر رفتار شرکت‌های رقیب بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
1. تأثیر رفتار شرکت‌های رقیب بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد مرادی؛ حسین قضات؛ ایمان سوخکیان؛ سهراب حسین زاده

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.120417.1563

چکیده
  فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی مدیران شرکت‌ها در دنیای کسب‌وکار امروز، ناشی از افزایش رقابت در محیط‌های کسب‌وکار است. افراد معمولاً در اخذ تصمیم‌های مختلف خود ازقبیل سرمایه‌گذاری، واکنش دیگران را مدنظر ...  بیشتر
بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
2. بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

سعید محسنی نیا؛ جعفر باباجانی

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 19-38

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.120558.1570

چکیده
  سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، مأموریت واحد حسابرسی داخلی را ارائۀ خدمات اطمینان‌دهی و مشاوره‌ای مستقل و بی‌طرفانه، به‌منظور ارزش‌افزایی و بهبود عملیات شرکت دانسته است و بر اساس این، در سال 1391، ...  بیشتر
تأثیر استقلال هیئت‌مدیره بر سود خالص و جریان‌های نقد عملیاتی: ترکیب دیدگاههای اقتصادی و روانشناختی
3. تأثیر استقلال هیئت‌مدیره بر سود خالص و جریان‌های نقد عملیاتی: ترکیب دیدگاههای اقتصادی و روانشناختی

حجت اله آتشی گلستانی؛ ابوالقاسم مسیح آبادی؛ محمدرضا شورورزی؛ علی‌رضا مهرآذین

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 39-58

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.122233.1615

چکیده
  نظریۀ نمایندگی از دیدگاه اقتصادی، فردی عقلایی را نشان می‌دهد که هدفِ بیشترکردن منافع شخصی خود را دارد؛ بنابراین، به‌منظور کنترل رفتار فرصت‌طلبانۀ نماینده باید مدیران مستقل در هیئت‌مدیره منصوب شوند؛ ...  بیشتر